JIYA (Shanghai) Electronics

Online Customer Service
 Work Time
Mon to Fri :8:00-16:30
 Contact Details
Mr. Zhou:0086 + 021 + 57745226
E-Mail:zfy@jiyalcd.com
Address:Lian Yang road 318, songjiang district, Shanghai, China